Maurycy Weroński

Maurycy Weroński, Marki
Piggybank number: 120020

Help Maurycy defeat 4th grade glioblastoma

We have until 30.11.2019
to raise the funds!
21 611 €
24%
90 000 €

History

Hello,

my name is Katarzyna and I am writing to you as I count on your support and understanding.

            Until now my life has been going on in its own usual rhythm. I am a wife and a mother of two wonderful kids. My whole world has always been Maurice, my dear husband who has always been with me and with whom I have walked through life side by side for the last 22 years, and our beloved children. We were living an ordinary life filled with more and less important things such as family, friends, work, home and so on. We shared plans and dreams. Together with my husband we cared for our children and their future.

            Everything changed in May this year when our family was faced with be biggest challenge yet which meant a heroic struggle for something that cannot be priced – life. One morning Maurice woke up with his right side of the body paralysed. He was taken to hospital where he underwent surgery to remove the hematoma. After spending a month in hospital and undergoing intensive rehabilitation he was ready to return home. However, our joy and happiness were short-lived as the body paralysis came back the very next day. It turned out that there was re-bleeding in the brain.  After thorough examination and another complicated surgery our family heard the final diagnosis – grade IV glioblastoma – the most malignant brain tumour.

            In that moment our lives were turned upside down and our heroic battle for Maurice’s life began.

            The involvement and commitment of our whole family and friends to find the cure, both domestically and abroad, gave us hope that the battle can be won.

            We deeply believe that we do stand a chance of defeating the sickness. Our conviction is based on other glioblastoma survivors with whom we stay in close contact. They fought their battles, they won and now they are getting better slowly returning to their families and their ordinary lives. They run blogs where they share they valuable knowledge and give advice on how to fight the disease and where to look for help and support.

            There are a few innovative methods of treatment and each of them gives us a great chance of  weakening cancer cells and inhibiting the development of the cancer. However, due to their innovative nature and limited availability the cost of the treatment is very high.

            Despite the financial support of the family and friends we are not able to finance  the treatment ourselves as it was initially estimated at approximately EUR 90 000. From those treatments we were recommended the following two:

1)  Immunotherapy at IOZK in Cologne, Germany – cost EUR 65 000

more information about the clinic – www.iozk.de    

2)  Nano Therm at the newly established Magforce brain tumour therapy center in Lublin, Poland – cost EUR 25 000

more information about the clinic – www.magforce.com   

Counting on your selfless help and financial support we do believe that we are going to be able to finance the proper treatment, save Maurice’s life and enable him to return home to his life, wife, children and family.

My husband’s life is my greatest value and priority and that’s why:

PLEASE, FROM ALL OF MY HEART:

do not pass by indifferently, don’t think it is just another request for support,

don’t leave it for tomorrow …

PLEASE REMEMBER – MY HUSBAND’S LIFE IS IN YOUR HANDS!!!

THANK YOU! - to say it is not enough but I have nothing left :)

Cześć,

Mam na imię Katarzyna i piszę do Was licząc na Wasze wsparcie i zrozumienie.

Moje życie do teraz toczyło się zwyczajnym rytmem. Jestem żoną i matką dwójki cudownych dzieciaków. Cały mój świat to właśnie ONI: Maurycy – mój mąż, który zawsze jest przy mnie i z którym razem ramię w ramię już od 22 lat idziemy przez życie oraz nasze dzieci.

Standardowa sytuacja, standardowe życie – rodzina, praca, dom, znajomi –codzienne sprawy, te bardziej i te mniej istotne. Jeden dzień za drugim. Wspólne plany, marzenia, troski o dzieci, o ich świat, o ich przyszłość… 

W maju bieżącego roku, życie postawiło naszą rodzinę przed wielkim wyzwaniem i heroiczną walką. Maurycy obudził się nad ranem ze sparaliżowaną prawą stroną ciała. Trafił do szpitala, gdzie został poddany operacji usunięcia krwiaka. Po miesięcznym pobycie w szpitalu i ciężkiej rehabilitacji wreszcie wrócił do domu. Nasza radość i szczęście nie trwały długo – następnego dnia objawy paraliżu ciała ponownie dały o sobie znać. Okazało się, że pojawiło się ponowne krwawienie w mózgu. Po szczegółowej diagnostyce i kolejnej skomplikowanej operacji usłyszeliśmy diagnozę – glejak wielopostaciowy IV stopnia, najbardziej złośliwy nowotwór mózgu.

Od tego momentu życie moje i naszych dzieci wywróciło się do góry nogami. Rozpoczęliśmy walkę o życie Maurycego.

Zaangażowanie całej rodziny i przyjaciół w poszukiwaniu dostępnych w kraju i za granicą metod leczenia daje nam nadzieję na wygranie tej walki.

Bardzo w to wierzymy, gdyż mamy obecnie kontakt z osobami, które już tą walkę stoczyły i żyją,  mają się coraz lepiej – wracają do swoich rodzin i do swoich obowiązków. Prowadzą blogi, przekazują swoją cenną wiedzę na temat jak i gdzie szukać wsparcia i pomocy w leczeniu tego schorzenia.

Każda z innowacyjnych metod leczenia daje dużą szansę na osłabienie komórek nowotworowych i zahamowanie rozwoju nowotworu,  jednak ze względu na ich innowacyjność i ograniczoną dostępność, koszt leczenia jest bardzo wysoki. Pomimo wsparcia finansowego rodziny oraz przyjaciół nie jesteśmy w stanie sami sfinansować leczenia szacowanego wstępnie na kwotę około 90 000 EUR, w ramach którego zalecane są:

1) immunoterapia przeprowadzana w IOZK w Kolonii w Niemczech – koszt 65 000 EUR

więcej o Klinice: www.iozk.de/immuntherapie    

2) Nano Therm przeprowadzana w nowo powstałym centrum terapii leczenia guzów mózgu Magforce w Lublinie – koszt 25 000 EUR

Więcej o Klinice: www.magforce.com     

Licząc na  Waszą bezinteresowną  pomoc i wsparcie finansowe wierzymy, że uda nam się sfinansować planowane leczenie, które pozwoli Maurycemu wrócić do normalnego życia, pozwoli mu realizować plany, pozwoli być dalej mężem i ojcem.

Życie mojego męża jest dla mnie największą wartością i największym priorytetem, dlatego:

PROSZĘ Z CAŁEGO SERCA:

nie przejdź obok tego obojętnie,

nie pomyśl – kolejna prośba o wsparcie… zajmę się tym jutro…

PAMIĘTAJ – OD CIEBIE ZALEŻY TAK BARDZO WIELE !!!

DZIĘKUJĘ – to mało, ale nie mam nic więcej :)

 

Darowizny w złotówkach prosimy przekazywać przez polską stronę: skarbonka.alivia.org.pl/maurycy-weronski

Diary

Dear friends, it's been a long time since the last entry. In January 2020 we finished immunotherapy in Germany with the information that the therapy had the expected effect. The control tests at that time gave hope for a return to a normal life (work, household duties, passions...). In April this year, unfortunately, there was a relapse. Two non-surgical tumors appeared, located near the centre of speech and movement. The pressure of the tumor, which is gradually growing, caused the attacks of epilepsy and the intensification of right-hand paresis. Due to the nature of the tumour and its location it is not possible to undertake standard treatment offered by public hospitals in Poland. In this difficult situation we do not give up, we still fight, and with all our strength we believe that we will be able to overcome the disease. We have decided to treat Maurice in private clinics, but unfortunately it involves very high costs. So far, thanks to you, we have managed to carry out very expensive treatment in Germany, to take up treatment in one of the Polish Clinics, where we perform hyperthermia and infusions to strengthen the body and stimulate the immune system. We bought a specialist ECCT-TTF cap, which uses electromagnetic field and disrupts the process of cancer cell division, giving a chance to reduce the tumour.

All this would not have been possible if you hadn't helped us, for which we thank you very much once again.

Maurice badly needs continuation of treatment and therefore we are forced to ask for your help and support again. The monthly costs of treatment are very high and exceed our current financial possibilities. The money in the collection account is slowly running out and we will not be able to bear such high costs ourselves. If any of you would like to support us, we would be very grateful. Kasia and Maurycy.

We would like to thank you from the bottom of our hearts for every help we got from you - both financial as well as as mental, which we deseparately need. THANK YOU ALL VERY VERY MUCH!

We have lately received the detailed info from IOZK in Cologne on the stages of treatment:
1st stage: 07.10.2019 - 14.10.2019
2nd stage: 04.11.2019 - 11.11.2019
3rd stage: 02.12.2019 - 09.12.2019

Thanks to you your glorious help Maurycy has funds for the first two stages of treatment. We have to pay for the third stage till the end of November, therefore we extend the fund raising till 30.11.2019. We hope, that with your help, we will be able to cover the costs of the last stage of treatment.

Donors

The highest donations

Toshiki Ochi 1 year ago 500 € 106

Dear Maurycy, wishing you get recovered soon.

Jeroen Teppema 1 year ago 500 € 121

Hang in there Maurycy. You can beat this!!

Kazuo Watanabe 1 year ago 500 € 102

Dear Maurycy , heartily praying for your recuperation.

Fumi & Satoko Tsukada 1 year ago 500 € 105

Trzymamy kciuki!!!

The latest donations

Anonymous 11 months ago 1 €

Tina Byrne 1 year ago 200 € 72

To my dear friend, I wish you huge success with your treatment. Much love, Tina x

Helen Byrne 1 year ago 20 € 66

Best of luck in your treatment!

Anonymous 1 year ago 25 €

Mike Mangoshvili 1 year ago 30 € 98

Good luck Maurycy. Stay strong. God bless!

Anonymous 1 year ago 10 € 89

stay strong Maurycy !!!