Waldemar Kanadys

Waldemar Kanadys, Lubartów
Piggybank number: 120018

We are sorry to hear about Waldemar passing...

258 £
0%
30 000 £

History

We are deeply sorry to hear about the death of Waldemar.

Most sincere condolences to his family and beloved ones.

Management of Alivia Cancer Foundation

The piggybank of Waldemar has been closed. Donations are not available anymore.

 

At the beginning of 2018 my health has deteriorated drastically. It happened just after I came back from sanatorium. Life can be so unexpected. In the hospital I got diagnosed with pneumonia. Unfortunately, even though I was receiving the medication, the fever and the cold sweats didn't stop. The treatment was unsuccessful. We had to diagnose further. After much more examination, I found out it was not pneumonia, but a cancer, a malignant pleural mesothelioma. It made my life so difficult. What is that? Something I have never heard of. Many people haven't. The unknown.
Doctors said that the main reason why people become ill is the contact with asbestos. It is enough that a small, invisible speck of asbestos will find its way to someone's lungs. Such a tiny thing. It remains there without letting you know about itself for about 20 or 30 years. Then it activates.

There was a lot of fluid that build up in my lungs. I had made it hard for me to breath. I was coughing and suffocating. I lost all of my energy. Now, I have finished the chemotherapy. I still don't have much energy. The pain remained or even got stronger. I feel it everyday - while I try to sleep, eat, when I walk. It accompanies my every move. I try to save myself with painkillers, but I still hope that there is some treatment that will give me some relief. I was hoping that the next step would be radiotherapy. Most probably it would help me with pain. Unfortunately, the cancer has spread too much and the risk to harm the heart and lungs is too high. My hope is the proton beam therapy in Germany.
This kind of treatment is different from traditional radiotherapy. It is safe and can even target the large and complexly shaped cancer. The proton beam therapy exists in Poland but I do not qualify. The treatment in Germany costs 30 000 euro. I am unable to work. I can't afford that kind of treatment. Both me and my family will appreciate any kind of support.
This illness is not only about the money and the hospital. I have a loving family which supports me -  wife that I love, grown up children who still need me and carefree grandchildren - all of them give me joy and help me forget about pain. We all need each other.

Thank you.

Na początku roku 2018 znacznie podupadłem na zdrowiu. Akurat wróciłem wtedy z sanatorium. Przewrotne życie. W szpitalu zdiagnozowano zapalenie płuc. Przyjąłem to ze spokojem, ale wysoka gorączka, nocne poty nie ustawały. Leczenie nie przynosiło skutków, trzeba było diagnozować dalej. 
Pozostałe badania pokazały, że to nie zapalenie płuc, a nowotwór złośliwy, o nazwie międzybłoniak opłucnej uprzykrza mi życie. Co to takiego? Nigdy nie słyszałem. Dużo osób nie słyszało. Niewiadoma. Jako główną przyczynę zachorowania, wymienia się kontakt z azbestem. Wystarczy, że mały, niewidoczny gołym okiem, azbestowy pył dostanie się do płuc. Mała rzecz. Siedzi tam długo nie dając o sobie znać. Aktywuje się po 20-30 latach, jest ciężki do zdiagnozowania.

W moich płucach zebrało się dużo płynu, który ówcześnie uniemożliwiał mi oddychanie; kasłałem, dusiłem się, zupełny brak energii, opadłem z sił. Aktualnie jestem po leczeniu chemioterapią. Brak kondycji i ból pozostał, a nawet nasilił się; codziennie towarzyszy mi podczas spania, po jedzeniu, podczas chodzenia; w sumie, podczas wszystkich życiowych czynności. Ratuję się środkami przeciwbólowymi, ale ciągle mam nadzieję, że można podjąć jakieś leczenie, które pozwoliłoby mi wytchnąć. 

Kolejnym krokiem mojego leczenia po chemii, miałem nadzieję, że będzie radioterapia. To pozwoliłoby, prawdopodobnie zapomnieć o bólu. Niestety naświetlań nie mogę mieć; obszar zajęty chorobą, jest zbyt duży, a co za tym idzie; jest duże ryzyko uszkodzenia serca i płuc. 

Moją nadzieją jest TERAPIA PROTONOWA w Niemczech. Ten sposób naświetlania bardzo się różni od klasycznego i jest bezpieczny. Leczenie nie jest refundowane przez NFZ. W Polsce prowadzona jest terapia protonowa, ale ja z moją chorobą nie kwalifikuję się. Leczenie szacowane jest na 30 000 euro. Nie jestem zdolny do wykonywania pracy, od niedawna przebywam na rencie KRUS. Nie stać nas na takie wysokie koszty leczenia.
Wraz z rodziną, będę ogromnie wdzięczny za każdą wpłatę, przez pośrednictwo Fundacji.

Wiele sytuacji w chorobie to nie tylko pieniądze i szpital. Mam wspaniałą rodzinę, która mnie duchowo wspiera. Kochaną żonę, dorosłe, ale jeszcze potrzebujące mnie dzieci i beztroskie wnuki; to one tworzą klimat, który pozwala zapomnieć o bólu i przenieść swoje zmartwienia na inny grunt.
Wszyscy tu jesteśmy sobie potrzebni.

Donors

The latest donations

Lindsey McCheyne 1 year ago 10 £ 182

We visited Leeds recently. Thank you for helping make our evening great. Best Wishes to you Dad

Beata Wojtyl 1 year ago 7 £ 184

Stephanie Bourne

Beata Wojtyl 1 year ago 10 £ 156

Katie Patterson-Green

Beata Wojtyl 1 year ago 20 £ 182

Tracey Walton

Anonymous 1 year ago 10 £ 188

Panie Waldku, damy rade ! W kupie sila :-) pozdrawiamy z UK ;-)

Anonymous 1 year ago 50 £

Daniela Loggia 1 year ago 5 £ 190

Hope you can reach your target

Anonymous 1 year ago 5 £

Lara Ramsden Ramsden 1 year ago 5 £ 197

All the best with getting stronger and well again

Anonymous 1 year ago 20 £